Mô tả

Bộ chăn ga Everon EST 22030 là sản phẩm mới thuộc bộ sưu tập 202

Chất liệu: Tencel

Mầu sắc: Mầu vàng

Bảng giá bán:

Hotline: 0898.56.63.68- 024.2211.65.82- 024.2243.2683

SẢN PHẨM KÍCH CỠ GIÁ KHÁCH HÀNG
Vỏ gối 35*50                           220�000
45*45                           240�000
45*65                           510�000
Vỏ gối ôm 60*80                           340�000
80*100                           410�000
Vỏ chăn 160*200                        1�730�000
180*200                        1�880�000
200*220                        2�330�000
Chăn bốn mùa 200*220                        2�720�000
Chăn 180*220                        2�220�000
200*220                        2�630�000
Ga chun 120*190                           830�000
150*190                        1�030�000
160*200                        1�060�000
180*200                        1�160�000
200*220                        1�440�000
Ga chun chần 120*190                        1�360�000
150*190                        1�510�000
160*200                        1�680�000
180*200                        1�780�000
200*220                        2�120�000
Ga phủ 120*190                        2�030�000
150*190                        2�210�000
160*200                        2�420�000
180*200                        2�560�000
200*220                        3�020�000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200                        5�770�000
180*200                        5�910�000
200*220                        6�370�000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200                        6�160�000
180*200                        6�300�000
200*220                        6�760�000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200                        5�420�000
180*200                        5�520�000
200*220                        5�860�000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200                        2�700�000
180*200                        2�800�000
200*220                        3�140�000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200                        2�080�000
180*200                        2�180�000
200*220                        2�460�000